Pracownia Kreatywna

Stowarzyszenia

Gminnie, wspólnie i lokalnie!

Na rzecz Lokalnych Grup Działań dokonaliśmy mnóstwo realizacji wspartych środkami z UE – od materiałów szkoleniowych po projekty outdoroowe tablic informacyjnych.

Warto zobaczyć